De Energiemarkt in beweging: Van centraal naar gedecentraliseerd

Vroeger was energieproductie gecentraliseerd, met kerncentrales, steenkool en gas als belangrijkste bronnen. Deze energie werd vervolgens rechtstreeks verdeeld naar bedrijven en particulieren. Het was een tijd waarin elektriciteit een kostbare hulpbron was en de prijzen relatief stabiel waren, met vaste tarieven,dag en nacht.

Intussen bevinden we ons in een tijdperk van energierevolutie. De energiemarkt heeft een drastische verandering richting een gedecentraliseerd model. Dit houdt in dat iedereen de mogelijkheid heeft om energie op te wekken en bij te dragen aan het elektriciteitsnet. Deze verschuiving wordt aangedreven door de opkomst van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.

Net congestie

Het elektriciteitsnet werd vorige eeuw ontwikkeld met de voorzieningen van toen als basis; energie werd centraal opgewekt en vervolgens, via eenrichtingsverkeer, onder consumenten en bedrijven verdeeld. Een beetje te vergelijken met een autosnelweg met enkel afritten. 

Met de groei van hernieuwbare energie, en de energie-injectie die daarmee gepaard gaat, wordt het net plots in twee richtingen gebruikt. We voegen allemaal zomaar opritten toe aan die originele autosnelweg. 

Dit leidt tot net congestie op plaatsen waar zeer veel energie opgewekt wordt. Ook wel te vergelijken met, jawel, files. Het huidige net is niet in staat om deze vraag en aanbod op te vangen, waardoor het gemoderniseerd moet worden met aanzienlijke investeringen tot gevolg. Een dure noodzaak die wordt betaald door de eindgebruiker.

pexels-aleksejs-bergmanis-681335

Elektrificatie

Terwijl we proberen te evolueren naar energieproductie zonder fossiele brandstoffen, neemt de elektrificatie toe.

De groeiende elektrificatie van sectoren zoals mobiliteit en verwarming heeft geleid tot een grotere afhankelijkheid van elektriciteit, wat de energiezekerheid in gevaar kan brengen.

Energie-diversificatie

Om deze uitdagingen aan te pakken, is diversificatie van energiebronnen cruciaal geworden. Het gebruik van alternatieve energiedragers, zoals waterstof, kan de afhankelijkheid van elektriciteit verminderen en de energiezekerheid vergroten. Energieopslag wordt ook steeds belangrijker, waarbij energieopslag technologieën een sleutelrol spelen in het efficiënt omgaan met energieoverschotten en -tekorten.

De evolutie van de energiemarkt laat zien dat we vooruit moeten kijken en ons moeten aanpassen aan een steeds veranderend landschap. Terwijl gedecentraliseerde energieopwekking en diversificatie van energiebronnen de weg naar de toekomst wijzen, is het van vitaal belang om slimme strategieën te omarmen om onze energiezekerheid te waarborgen en een duurzamere toekomst te creëren. 

Kioz biedt een integrale oplossing met geavanceerde energieopslag technologieën en slimme netwerken, waardoor bedrijven vol vertrouwen de overstap kunnen maken naar deze nieuwe energielandschappen.